Thôi miên thực sự là gì?

Thôi miên thực sự là gì?

Từ “thôi miên” bắt nguồn từ chữ “Hypnos” dịch từ nghĩa tiếng Hy Lạp sang tiếng Việt là “ngủ”. Tuy nhiên, trạng thái thôi miên không thật sự liên quan đến giấc ngủ. Thật ra thì thôi miên có thể giống như một trạng thái nằm ở giữa giấc ngủ và thức nhiều hơn.
thac sy nguyen manh quan
Chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu Nguyễn Mạnh Quân

Theo trả lời của Chuyên gia tâm lý và thôi miên trị liệu Nguyễn Mạnh Quân

Tin khác